logo TYPET
GR | EN | FR

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Ορθοδοντικών

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, καλεί τους ενδιαφερόμενους για την πλήρωση θέσεων Ορθοδοντικών, προκειμένου να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους, σύμφωνα με τη διαδικασία όπως περιγράφεται ακολούθως.

Σημειώνεται ότι οι εν λόγω θέσεις αφορούν σε απασχόληση έως τριάντα (30) ωρών εβδομαδιαίως, σε εξάωρες πρωινές ή απογευματινές βάρδιες, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των δομών τής Διεύθυνσης Οδοντιατρικής Φροντίδας και Περίθαλψης ΤΥΠΕΤ στην Περιφέρεια Αττικής.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση για την κάλυψη της θέσης, στην οποία αναγράφονται υποχρεωτικά τα ατομικά στοιχεία του ενδιαφερόμενου και τα στοιχεία επικοινωνίας.
  2. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναγράφονται: α) η προϋπηρεσία, β) το επιστημονικό έργο (περιληπτική αναφορά), γ) το εκπαιδευτικό έργο. Ως προϋπηρεσία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή η άσκηση επαγγέλματος, με καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας που ζητείται.
  3. Απλό φωτοαντίγραφο πτυχίου (εφόσον το πτυχίο έχει αποκτηθεί εκτός Ελλάδος, ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να υποβάλει βεβαίωση αναγνώρισης τού τίτλου σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ).
  4. Απλό φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος.
  5. Απλό φωτοαντίγραφο απόφασης τίτλου ειδικότητας ορθοδοντικού.
  6. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Οδοντιατρικού Συλλόγου (στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο οδοντίατρος και από την οποία προκύπτει ο συνολικός χρόνος άσκησης του οδοντιατρικού επαγγέλματος).
  7. Απλό φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
  8. Οποιοδήποτε στοιχείο το οποίο βεβαιώνει και αποδεικνύει την εμπειρία, την επιστημονική κατάρτιση, την άσκηση, την έρευνα, την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση και γενικότερα την επιμόρφωση στο αντικείμενο τής Ορθοδοντικής.

 

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα απαιτούμενα ως άνω δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στη διεύθυνση gds@typet.groupnbg.com.

Απαραιτήτως αναγράφεται ως θέμα τού ηλεκτρονικού μηνύματος «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΩΝ».

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3349513, κ. Νικόλαος ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Διευθυντής Τομέα Ανθρώπινων Πόρων & Διοικητικής Υποστήριξης ΤΥΠΕΤ.

×
GR | EN | FR

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών.

active_page: menu_3PID: 529011 readPage -> done PID: 541009 addPage -> ok (readPageData: 1) https://www.typet.gr/page-briefing-view.php?id=990 START NOW