logo TYPET
GR | EN | FR

Επίδομα Βρεφονηπιακού Σταθμού & Οικιακής Βοηθού σχολικής περιόδου 2021 - 2022

Βρεφονηπιακός Σταθμός

Για το διάστημα από την 1η  Σεπτεμβρίου 2021 έως και την 31η Αυγούστου 2022 καταβάλλεται στους δικαιούχους ποσό 250/μήνα, βάσει της ΣΣΕ μεταξύ ΣΥΕΤΕ και ΕΤΕ 2019-2022.

Δικαιούχοι του επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού είναι γυναίκες & άνδρες, τακτικά μέλη του ΤΥΠΕΤ, με παιδιά προσχολικής ηλικίας, ασφαλισμένα στο ΤΥΠΕΤ.

Για την καταβολή του επιδόματος είναι απαραίτητη:

α) η προσκόμιση βεβαίωσης από την εργασία ότι δεν λαμβάνει επίδομα Βρεφονηπιακού Σταθμού (ή αντίγραφο της έναρξης επιτηδεύματος σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία) του/της συζύγου,

β) η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986, η οποία συμπληρώνεται από το μέλος και αναφέρει ότι ο/η σύζυγος δεν εισπράττει το ανάλογο επίδομα από εργοδότη, ασφαλιστικό φορέα ή οποιονδήποτε άλλο φορέα,

γ) στην περίπτωση που ο/η σύζυγος δεν εργάζεται, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης ανεργίας ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού που να βεβαιώνει το καθεστώς ανεργίας.

Επισημαίνεται ότι το τακτικό μέλος που ασφαλίζει το παιδί δεν πρέπει να διανύει γονική άδεια ή να είναι σε άδεια άνευ αποδοχών. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου, πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η αρμόδια υπηρεσία (Γραφείο Βρεφονηπιακών Σταθμών).

Η αίτηση για τη χορήγηση Επιδόματος Βρεφονηπιακού Σταθμού, αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί από τον γονέα που ασφαλίζει το παιδί, με συνημμένα όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλεται:

Για συμβεβλημένους σταθμούς: στον σταθμό με την εγγραφή του παιδιού.
Για μη συμβεβλημένους σταθμούς: στο ΤΥΠΕΤ με την πρώτη απόδειξη πληρωμής, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία εγγραφής.

Οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (μηχανογραφημένες ή ταμειακής μηχανής) πρέπει να εκδίδονται στο όνομα του γονέα που εργάζεται στην ΕΤΕ, να αναφέρουν το όνομα του παιδιού, τον μήνα ή το χρονικό διάστημα στο οποίο αφορούν και να προσκομίζονται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα.

Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί απόδειξη η οποία αφορά σε περισσότερους του ενός μηνός, η καταβολή των ποσών γίνεται μετά το πέρας και του τελευταίου μήνα που αναφέρεται στην απόδειξη.

Προσοχή: Οι επί πιστώσει αποδείξεις, θα πρέπει να συνοδεύονται από απόδειξη είσπραξης προκειμένου να αποζημιωθούν.

Για μη συμβεβλημένους σταθμούς Περιφέρειας: η αίτηση, τα δικαιολογητικά και η πρώτη απόδειξη πληρωμής αποστέλλονται στο Ταμείο Υγείας με ειδικό έντυπο με την ένδειξη ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ. Διευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά και οι αποδείξεις για φοίτηση σε βρεφονηπιακό σταθμό, δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στην ίδια αίτηση με τα δικαιολογητικά και τις αποδείξεις για οικιακή βοηθό. Με χωριστή αίτηση πρέπει να αποστέλλονται επίσης οι αποδείξεις βρεφονηπιακών σταθμών ή οικιακής βοηθού, όταν αφορούν σε διαφορετική σχολική περίοδο.

Η φοίτηση καλύπτεται από το ΤΥΠΕΤ μόνο όταν διατίθεται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας βρεφονηπιακού σταθμού, εγκεκριμένη από το αρμόδιο όργανο.

Επισημαίνεται ότι η λίστα συμβεβλημένων βρεφονηπιακών σταθμών αφορά μόνο σε οικονομική συμφωνία μεταξύ του Ταμείου Υγείας και της επιχείρησης.

Το κόστος εγγραφής βρεφών έως 2,5 ετών, το οποίο βαρύνει τον γονέα, έχει συμφωνηθεί στα 140€ και καταβάλλεται απευθείας στον σταθμό, ενώ για παιδιά άνω των 2,5 ετών, το κόστος εγγραφής μαζί με το απαιτούμενο υλικό, έχει συμφωνηθεί στα 200€.

Οικιακή Βοηθός

Καταβάλλεται το ποσό των 250€/μήνα για τη σχολική περίοδο 2021 - 2022, για παιδιά ηλικίας έως 2,5 ετών και μόνο για περιοχές στις οποίες δεν λειτουργεί δημόσιος, δημοτικός ή ιδιωτικός σταθμός ο οποίος να εξυπηρετεί την ηλικία του παιδιού (απαραίτητη η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από αρμόδια αρχή).

Απαραίτητη επίσης είναι η προσκόμιση βεβαίωσης από το Κατ/μα που εργάζεται ο/η ασφαλισμένος/η όπου φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας που έχει δηλώσει το μέλος στην Τράπεζα.

Επισημαίνεται ότι εφόσον λειτουργεί δημόσιος ή ιδιωτικός σταθμός ο οποίος αδυνατεί να δεχθεί το παιδί, απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης στην οποία να αναφέρεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής του παιδιού, όπως επίσης και ο λόγος απόρριψής της.

Το επίδομα Οικιακής Βοηθού δεν χορηγείται όταν:
1. Το τακτικό μέλος που το ασφαλίζει βρίσκεται σε γονική άδεια ανατροφής τέκνου ή άδεια άνευ αποδοχών.
3.  Η μητέρα δεν εργάζεται.

Σε περίπτωση συνταξιοδότησης του τακτικού μέλους κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου, πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η αρμόδια υπηρεσία (Γραφείο Βρεφονηπιακών Σταθμών).

Δικαιούχοι του επιδόματος οικιακής βοηθού είναι γυναίκες & άνδρες, τακτικά μέλη του ΤΥΠΕΤ, με παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Για την καταβολή του επιδόματος είναι απαραίτητη:

α) η προσκόμιση βεβαίωσης από την εργασία (ή αντίγραφο της έναρξης επιτηδεύματος σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία) του/της συζύγου,

β) η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986, η οποία συμπληρώνεται από το άμεσο μέλος και αναφέρει ότι ο/η σύζυγος δεν εισπράττει το ανάλογο επίδομα από εργοδότη, ασφαλιστικό φορέα ή οποιονδήποτε άλλο φορέα.

Επισημαίνεται ότι η πληρωμή του επιδόματος Οικιακής Βοηθού γίνεται μόνο με την προσκόμιση του αντίστοιχου εργόσημου. Εργόσημο το οποίο έχει εκδοθεί σε συγγενείς α΄ βαθμού του μέλους ή του/της συζύγου, δεν πληρώνεται από το ΤΥΠΕΤ. Το εργόσημο συνοδεύεται από την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση.

Για την καταβολή του μηνιαίου επιδόματος των 250€ η ονομαστική αξία του εργοσήμου θα πρέπει να είναι 333,33€ (περιλαμβάνεται και το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών 25%). Σε περίπτωση κατά την οποία η ονομαστική αξία του εργοσήμου είναι μικρότερη, αποδίδεται το ποσό που αναλογεί μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών (25%).

Σε περίπτωση κατά την οποία η πληρωμή της οικιακής βοηθού γίνεται μέσω της Εθνικής Τράπεζας, πρέπει να αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Ταμείου Υγείας το  παραστατικό για τον πελάτη, επί του οποίου αναγράφονται τα στοιχεία της οικιακής βοηθού (ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ) και φέρει την υπογραφή της, με την ένδειξη φύλαξη βρεφών. Εφόσον δεν αναγράφονται σε αυτό τα συγκεκριμένα στοιχεία, πρέπει να προσκομίζεται και το αντίγραφο του εντάλματος πληρωμής της ΕΤΕ για λογαριασμό του πελάτη, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία της οικιακής βοηθού.

Όταν το εργόσημο εκδίδεται και εξαργυρώνεται από άλλον φορέα ή δίκτυο σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, πρέπει να αποστέλλεται το αντίτιμο-απόκομμα του εργοσήμου, το οποίο προορίζεται για τον εργοδότη, όπου αναγράφονται τα στοιχεία της οικιακής βοηθού και φέρει την υπογραφή της.

Η αίτηση συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον γονέα που ασφαλίζει το παιδί. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το πρώτο εργόσημο, αποστέλλονται από Κατ/μα της ΕΤΕ στο ΤΥΠΕΤ, με αίτηση (με την ένδειξη ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ και ΟΧΙ μέσα σε αιτήσεις περίθαλψης).

Περισσότερες πληροφορίες & διευκρινίσεις παρέχονται:
Για περιοχές που εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες της Αθήνας, τ: 210 3349372 (δ:19372) & 210 3349359 (δ:19359).

Για τις περιοχές που εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης, τ: 2310 227991 & 2310 281936.

×
GR | EN | FR

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών.

active_page: menu_3PID: 424180 readPage -> done PID: 424187 addPage -> ok (readPageData: 1) https://www.typet.gr/page-briefing-view.php?id=926 START NOW