logo TYPET
GR | EN | FR

ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΩΝ ΤΥΠΕΤ. ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ! ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ! Λειτουργία δομών από την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021

Δεδομένης της συνέχισης της πανδημίας από τη νόσο Covid-19, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Πολιτείας και τις οδηγίες της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, προσαρμόζει τη λειτουργία του με τα νέα δεδομένα, με γνώμονα τόσο την εξυπηρέτηση όσο και την ασφάλεια και την προστασία των ασφαλισμένων του ΤΥΠΕΤ.

Ειδικότερα, από την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021 αναφορικά με τη λειτουργία των δομών του ΤΥΠΕΤ θα ισχύουν τα εξής:

Γενική Κλινική ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ (ΥΜ)

 • Ο Ξενώνας Βραχύβιας Φιλοξενίας του ΤΥΠΕΤ επαναλειτουργεί στο 50% της δυναμικότητάς του, με απαραίτητη προσκόμιση αρνητικού test Covid (PCR ή Rapid) των φιλοξενουμένων.
 • Όλοι όσοι εισέρχονται στις δομές του Υγείας Μέλαθρον (προσωπικό, ασθενείς, αποκλειστικές, συνοδοί με έγκριση, προμηθευτές) υποχρεούνται να φορούν μάσκα (χωρίς βαλβίδα), να μην την αφαιρούν καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους και να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας (2 μέτρα απόσταση).
 • Απαγορεύεται το επισκεπτήριο στους χώρους του ΥΜ.
 • Δεν επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή εντός των χώρων του ΥΜ συνοδών νοσηλευομένων και χειρουργικών περιστατικών, εκτός ειδικών περιπτώσεων (πχ ΑμεΑ).
 • Μόνο σε συνοδούς βαρέως πασχόντων ασθενών ή ασθενών οι οποίοι αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν παρέχεται άδεια εισόδου από τον θεράποντα ιατρό, μετά από έγκριση του Επιστημονικού Διευθυντή του ΤΥΠΕΤ. Στην εν λόγω άδεια αναγράφεται λεπτομερώς το ονοματεπώνυμο του συνοδού καθώς και η χρονική διάρκεια παραμονής του (το ανώτερο 15 λεπτά).
 • Κατά τη διακομιδή ασθενούς από και προς το Υγείας Μέλαθρον δεν επιτρέπονται συνοδοί εντός του ασθενοφόρου του ΥΜ.
 • Η διαλογή ασθενών (ερωτηματολόγιο, θερμομέτρηση) οι οποίοι εισέρχονται στην Κλινική διενεργείται στις εισόδους της.
 • Αποκλειστικές νοσοκόμες δεν επιτρέπονται, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, για τις οποίες δίνεται έγκριση αποκλειστικά από τη Διεύθυνση του ΥΜ.
 • Τα εξεταστήρια Covid-19 εξακολουθούν να λειτουργούν στο ισόγειο του κτηρίου της Θερειανού 4α.
 • Κατά την εισαγωγή ΟΛΩΝ των ασθενών για νοσηλεία λαμβάνεται δείγμα για Covid-19.
 • Οι προγραμματισμένες εισαγωγές γίνονται κατευθείαν σε δωμάτια προσωρινής απομόνωσης όπου και διενεργούνται οι απαραίτητες εξετάσεις (λήψη δείγματος PCR).
 • Εισαγωγή ασθενούς για νοσηλεία (εάν αυτό κριθεί απαραίτητο) γίνεται σε δωμάτια προσωρινής απομόνωσης, όπου και πραγματοποιούνται οι απαραίτητες εξετάσεις (λήψη δείγματος PCR).
 • Ασθενής, χωρίς «ύποπτη» συμπτωματολογία, εάν χρειαστεί να προσέλθει στην Κλινική (με ασθενοφόρο ή μη), μεταβαίνει στον ΧΥΑ, με μάσκα (χωρίς βαλβίδα).
 • Ασθενής με ύποπτη συμπτωματολογία μεταβαίνει στο εξεταστήριο Covid-19 με μάσκα (χωρίς βαλβίδα) και το προσωπικό (ασθενοφόρου και Κλινικής) φέρει εξοπλισμό αυξημένης προστασίας.
 • Για τους νοσηλευόμενους ασθενείς το δείγμα PCR, εφόσον χρειαστεί, λαμβάνεται από τον θεράποντα ιατρό.
 • Οι ασθενείς οι οποίοι διακομίζονται από άλλα νοσοκομεία ή οίκους ευγηρίας υποχρεούνται να γνωστοποιούν αποτέλεσμα εργαστηριακού ελέγχου για Covid-19, που έχει πραγματοποιηθεί 24 ώρες πριν.
 • Ισχύει ως έχει η διαδικασία διακομιδής ασθενών με θετικό (+) δείγμα στα Κέντρα Αναφοράς.
 • Διενεργούνται κανονικά οι εξετάσεις όλων των περιστατικών κολονοσκόπησης και γαστροσκόπησης, κατόπιν συνεννόησης με τους αρμόδιους του Γαστρεντερολογικού Τμήματος.
 • Τα χειρουργεία από τις 14 Μαΐου επανέρχονται σταδιακά προς την πλήρη λειτουργία, με τήρηση όλων των προβλεπόμενων κανόνων ασφαλείας.
 • Κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο των ασθενών γίνεται μοριακός έλεγχος για Covid-19 έως και 24 ώρες πριν το χειρουργείο.
 • Οι προεγχειρητικοί ασθενείς οι οποίοι διαμένουν εκτός Αθηνών εισάγονται στο Υγείας Μέλαθρον μία (1) ημέρα πριν το χειρουργείο για τις απαιτούμενες εξετάσεις Covid-19 (κλινική εξέταση και λήψη PCR).
 • Εάν χρειαστεί να χειρουργηθεί ασθενής με ύποπτη συμπτωματολογία ή θετικός (+) στη νόσο Covid-19, όλο το προσωπικό του χειρουργείου του Υγείας Μέλαθρον υποχρεούται να φέρει τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό. Μετά την επέμβαση, το χειρουργείο απολυμαίνεται και η αίθουσα σφραγίζεται για 24 ώρες.
 • Εάν επί ύποπτων συμπτωμάτων, προκύψει αρνητικό (-) τεστ, και ο ΕΟΔΥ δεν υποχρεούται να αναλάβει τον ασθενή, ενώ χρήζει άμεσου χειρουργείου, ακολουθείται η προαναφερόμενη διαδικασία.
 • Τα εξωτερικά ιατρεία, επί της Θερειανού 4, 4α και 6 επαναλειτουργούν κανονικά, με προγραμματισμένα ραντεβού, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.
 • Οι εξεταζόμενοι υποχρεούνται να προσέρχονται την ακριβή ώρα του ραντεβού τους. Εάν χρειαστεί να αναμένουν, παραμένουν εκτός των δομών και ειδοποιούνται για την είσοδό τους.
 • Εργαστηριακές /απεικονιστικές εξετάσεις και πανοραμικές ακτινογραφίες διενεργούνται με προγραμματισμένο ραντεβού, ως εξής:

α) αιμοληψίες 07:45 - 11:00

β) απεικονιστικός έλεγχος 08:00 - 20:00.

Ο ασφαλισμένος προσκομίζει απαραιτήτως το ιατρικό παραπεμπτικό κατά την προσέλευσή του. Για την παραλαβή των αποτελεσμάτων συνεννοείται με τις αρμόδιες Γραμματείες την ημέρα της εξέτασης, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 • Τονίζεται ότι οι ασθενείς, πριν την προσέλευσή τους, υποχρεούνται να ενημερώνουν την αρμόδια Γραμματεία, σε περίπτωση που εμφανίσουν οποιοδήποτε σύμπτωμα.
 • Εφιστάται η προσοχή των ασφαλισμένων για α) την έγκαιρη προσέλευση και την τήρηση της ακριβούς ώρας των προγραμματισμένων ραντεβού, β) τη χρήση μάσκας (χωρίς βαλβίδα) και γ) την τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων.

Ο προγραμματισμός ραντεβού για τη διενέργεια ιατρικών επισκέψεων, εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων γίνεται μέσω του Γραφείου Βοήθειας & Πληροφόρησης (HelpDesk) του ΤΥΠΕΤ είτε τηλεφωνικά (210334 8000 / δ:18000) είτε ηλεκτρονικά (helpdesk@typet.groupnbg.com) καθώς και μέσω της πλατφόρμας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ.

Υγειονομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης (ΥΣΘ)

 • Η διαλογή ασθενών διενεργείται κατά την είσοδο στο ΥΣΘ.
 • Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας (χωρίς βαλβίδα) κατά την είσοδο και καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής εντός των δομών, καθώς και η τήρηση αποστάσεων ασφαλείας 2 μέτρων.
 • Ασφαλισμένοι με ύποπτη συμπτωματολογία (εμπύρετο/βήχα/ανοσμία/καταβολή) δεν εισέρχονται στο ΥΣΘ.
 • Τα εξωτερικά ιατρεία λειτουργούν κανονικά, με προγραμματισμένα ραντεβού, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.
 • Οι ασφαλισμένοι υποχρεούνται να προσέρχονται την ακριβή ώρα του ραντεβού τους. Εάν χρειαστεί να αναμένουν, παραμένουν εκτός των δομών και ειδοποιούνται για την είσοδό τους.
 • Εργαστηριακές εξετάσεις διενεργούνται με προγραμματισμένο ραντεβού, από 07:45 έως 11:00. 
 • Η διαδικασία προγραμματισμού ραντεβού για τις πιο πάνω εξετάσεις διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υγειονομικού Συγκροτήματος ως εξής:
  → Για τον ασφαλισμένο ο οποίος παραπέμπεται για τις ανωτέρω εξετάσεις από ιατρούς ΕΝΤΟΣ των δομών του ΥΣΘ, ακολουθείται εσωτερική διαδικασία.  
  →  Ο ασφαλισμένος ο οποίος παραπέμπεται για τις ανωτέρω εξετάσεις από ιατρούς ΕΚΤΟΣ των δομών του ΥΣΘ προσκομίζει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ το παραπεμπτικό κατά το προγραμματισμένο ραντεβού.

Η παραλαβή των σχετικών απαντήσεων γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και κατόπιν συνεννόησης του ασφαλισμένου με τις αρμόδιες Γραμματείες την ημέρα του ραντεβού ή της προγραμματισμένης επίσκεψης.

 • Οι οδοντιατρικές εργασίες διενεργούνται με προγραμματισμό ραντεβού, αναλόγως του περιστατικού.
 • Τονίζεται ότι οι ασθενείς, πριν την προσέλευσή τους, υποχρεούνται να ενημερώνουν την αρμόδια Γραμματεία, σε περίπτωση που εμφανίσουν οποιοδήποτε σύμπτωμα.

Κτήριο Σοφοκλέους 15

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ)

 • Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας (χωρίς βαλβίδα) κατά την είσοδο και καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής εντός των δομών, καθώς και η τήρηση αποστάσεων ασφαλείας 2 μέτρων.
 • Τα εξωτερικά ιατρεία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) λειτουργούν κανονικά, με προγραμματισμένα ραντεβού, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.
 • Οι αιμοληψίες διενεργούνται κατόπιν ραντεβού, από 07:30 έως 10:40.
 • Οι φυσικοθεραπείες πραγματοποιούνται με προγραμματισμένο ραντεβού, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.
 • Οι ασφαλισμένοι εισέρχονται στο κτήριο της Σοφοκλέους 15 μόνο κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού και μεταβαίνουν: για αιμοληψίες - στον Σταθμό Αιμοληψίας (2οςόροφος), για ιατρούς - στα Εξωτερικά Ιατρεία και για το Φυσικοθεραπευτήριο στον 7ο όροφο.
 • Το Ακτινολογικό Εργαστήριο στον 2οόροφο επαναλειτουργεί από τη Δευτέρα 17 Μαΐου 2021, με προγραμματισμένα ραντεβού.
 • Για την παραλαβή των σχετικών απαντήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ο ασφαλισμένος συνεννοείται σχετικά την ημέρα της εξέτασης με τις αρμόδιες Γραμματείες.
 • Οι ασθενείς θερμομετρούνται πριν την είσοδό τους στα Εξωτερικά Ιατρεία ή στον Σταθμό αιμοληψίας ή στο Φυσικοθεραπευτήριο.
 • Τονίζεται ότι οι ασθενείς, σε περίπτωση που εμφανίσουν οποιοδήποτε σύμπτωμα, υποχρεούνται, πριν την προσέλευσή τους, να ενημερώνουν την αρμόδια Γραμματεία.
 • Οι εξεταζόμενοι υποχρεούνται να προσέρχονται την ακριβή ώρα του ραντεβού τους. Εάν χρειαστεί να αναμένουν, θα παραμένουν εκτός των δομών και θα ειδοποιούνται για την είσοδό τους.

Πολυοδοντιατρείο 5ου ορόφου

 • Το Πολυοδοντιατρείο λειτουργεί κανονικά στον 5ο όροφο του κτηρίου, βάσει προγραμματισμένων ραντεβού από 08:00 έως 20:00. Οι ασθενείς εισέρχονται μετά από θερμομέτρηση και τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας.
 • Τα έκτακτα περιστατικά εξυπηρετούνται από 08:00 έως 20:00 κατόπιν επικοινωνίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3349584 / δ:19584, 210 3349577 / δ:19577, 210 3349581 / δ:19581 και 210 3349582 / δ:19582, 2103349583 / δ:19583, 2103349586 / δ:19586.
 • Το Οδοντιατρικό Κέντρο επί της οδού Αρμένη Βραΐλα 4 λειτουργεί για προγραμματισμένα ραντεβού από 08:00 έως 20:00, κατόπιν επικοινωνίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Helpdesk 210 3348000 / δ:18000, επιλογή 1 για Αθήνα και εν συνεχεία επιλογή 3.

Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας

 • Συνεχίζεται η ταχυδρομική αποστολή των παραστατικών τα οποία αφορούν στον εν λόγω Τομέα (Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, δαπάνες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, κλπ). Τα παραστατικά είτε αποστέλλονται ταχυδρομικώς είτε, στην περίπτωση μετάβασης των ενδιαφερομένων στο κτήριο της Σοφοκλέους, εναποτίθενται στην είσοδο σε ειδικό κυτίο.
 • Τα προγραμματισμένα ραντεβού λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και ειδικής αγωγής πραγματοποιούνται κανονικά με όλα τα μέτρα ασφαλείας.
 • Για τον προγραμματισμό ραντεβού με τις πιο πάνω ειδικότητες, οι ενδιαφερόμενοι επικοινωνούν με την αρμόδια υπηρεσία.

Διοικητικές Υπηρεσίες

 • Απαγορεύεται η είσοδος σε ασφαλισμένους για την παράδοση παραστατικών στον Τομέα Συναλλαγών, Ελέγχου Δαπανών και Αποζημιώσεων Φροντίδας Υγείας (1ος όροφος). Συνεχίζεται η ταχυδρομική αποστολή των εν λόγω παραστατικών. Τα παραστατικά είτε αποστέλλονται ταχυδρομικώς είτε, στην περίπτωση μετάβασης των ασφαλισμένων στο κτήριο της Σοφοκλέους, εναποτίθενται στην είσοδο σε ειδικό κυτίο.
 • Τα ανωτέρω ισχύουν και για την Υποδιεύθυνση Μητρώου, για έγγραφα τα οποία δεν έχουν σταλεί ηλεκτρονικά. Η διεκπεραίωση διοικητικών θεμάτων ισχύει με ελεγχόμενη ροή προσέλευσης.

Οδοντιατρικό Κέντρο (Αρμένη Βράιλα 4)

 • Το Οδοντιατρικό Κέντρο λειτουργεί κανονικά βάσει προγραμματισμένων ραντεβού από 08:00 έως 20:00.
 • Στην είσοδο του Κέντρου διενεργείται έλεγχος/θερμομέτρηση.
 • Ασφαλισμένοι με ύποπτη συμπτωματολογία (εμπύρετο) δεν εισέρχονται στο Οδοντιατρικό Κέντρο.
 • Τονίζεται ότι οι ασθενείς, σε περίπτωση που εμφανίσουν οποιοδήποτε σύμπτωμα, υποχρεούνται, πριν την προσέλευσή τους, να ενημερώνουν την αρμόδια Γραμματεία.
 • Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας (χωρίς βαλβίδα) κατά την είσοδο και καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής εντός του Κέντρου, καθώς και η τήρηση αποστάσεων ασφαλείας 2 μέτρων.
 • Μεταξύ των προγραμματισμένων ραντεβού πραγματοποιείται απολύμανση και αερισμός του οδοντιατρείου.
 • Οι εξεταζόμενοι υποχρεούνται να προσέρχονται την ακριβή ώρα του ραντεβού τους. Εάν χρειαστεί να αναμένουν, θα παραμένουν εκτός των δομών και θα ειδοποιούνται για την είσοδό τους.
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: Helpdesk 210 3348000 / δ: 18000, επιλογή 1 για Αθήνα και εν συνεχεία επιλογή 3.
 • Τα έκτακτα περιστατικά εξυπηρετούνται στο Πολυοδοντιατρείο της Σοφοκλέους (5οςόροφος) από 08:00 έως 20:00, κατόπιν επικοινωνίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3349584 / δ:19584, 210 3349577 / δ:19577, 210 3349581 / δ:19581 και 210 3349582 / δ:19582, 210 3349583 / δ:19583, 210 3349586 / δ:19586.
×
GR | EN | FR

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών.

active_page: menu_3PID: 2864554 readPage -> done PID: 2867901 addPage -> ok (readPageData: 1) https://www.typet.gr/page-briefing-view.php?id=909 START NOW