logo TYPET
GR | EN | FR

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση σητών και παντζουριών σε οικίσκους κατασκήνωσης

To Tαμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, στη φάση προετοιμασίας των παιδικών κατασκηνώσεών του στον Διόνυσο Αττικής, ενδιαφέρεται για την προμήθεια και τοποθέτηση σητών και παντζουριών στους οικίσκους της κατασκήνωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι, αφού ενημερωθούν για τις ποσότητες και τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες επισυνάπτονται, μπορούν να αποστείλουν προσφορά σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», ο οποίος θα περιέχει:

α) φάκελο σφραγισμένο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», εντός του οποίου τοποθετείται έγκυρη Ασφαλιστική ενημερότητα - Φορολογική ενημερότητα - Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους και το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση Ν 1599 στην οποία θα αποδέχεται η αντίστοιχη Εταιρεία τους όρους συμμετοχής.

β) φάκελο σφραγισμένο με την ένδειξη «Τεχνικές Προδιαγραφές», εντός του οποίου τοποθετείται η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά της Πρόσκλησης.

γ) φάκελο σφραγισμένο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», εντός του οποίου τοποθετείται η προσφορά, ενυπόγραφη (πρωτότυπη) σύμφωνα με το συνημμένο Αναλυτικό Τιμολόγιο και τον Προϋπολογισμό προσφοράς.

Αρμόδιος για διευκρινιστικές πληροφορίες ο Τομέας Τεχνικών Υπηρεσιών ΤΥΠΕΤ, τ: 210 3349221, κ. Σοφία Καφούρη και 210334 9322, κ. Θεόδωρος Πάτσιος.

Οι φάκελοι κατατίθενται το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 05 Απριλίου 2019 και ώρα 14.30, στη διεύθυνση ΤΥΠΕΤ, Σοφοκλέους 15, 1ος όροφος - Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου.

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Με το πέρας του διαγωνισμού η μειοδότρια εταιρεία θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού αντίστοιχου με το 10% του κόστους που έχει υποβάλλει.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

×
GR | EN | FR

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών.

active_page: menu_3PID: 1786251 readPage -> done PID: 1786249 addPage -> ok (readPageData: 1) https://www.typet.gr/page-briefing-view.php?id=698 START NOW