logo TYPET
GR | EN | FR

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Χρωμάτων

To Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, ενδιαφέρεται για την προμήθεια και την επί τόπου παράδοση πλαστικών, ακρυλικών και εποξειδικών χρωμάτων για την βαφή οικίσκων, κολυμβητικών δεξαμενών και κοινόχρηστων χώρων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των κατασκηνώσεών του στον Διόνυσο Αττικής, στη Κασσάνδρα Χαλκιδικής και στη Λούτσα Πρέβεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι, αφού ενημερωθούν για τις ποσότητες και τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες επισυνάπτονται, μπορούν να αποστείλουν προσφορά σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ», ο οποίος θα περιέχει:

α) φάκελο σφραγισμένο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» εντός του οποίου τοποθετείται έγκυρη Ασφαλιστική ενημερότητα - Φορολογική ενημερότητα - Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, και Υπεύθυνη Δήλωση Ν 1599 στην οποία θα αποδέχεται η αντίστοιχη Εταιρεία τους όρους συμμετοχής.

β) φάκελο σφραγισμένο με την ένδειξη «Τεχνικές Προδιαγραφές» εντός του οποίου τοποθετείται η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά της πρόσκλησης.

γ) φάκελο σφραγισμένο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» εντός του οποίου τοποθετείται η ενυπόγραφη προσφορά (πρωτότυπη).
Αρμόδιος για διευκρινιστικές πληροφορίες ο Τομέας Τεχνικών Υπηρεσιών ΤΥΠΕΤ, τ: 210 3349221, κ. Σοφία Καφούρη.

Οι φάκελοι κατατίθενται το αργότερο έως την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:30, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΤΥΠΕΤ, Σοφοκλέους 15, 1ος όροφος, Αθήνα.

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Με το πέρας του διαγωνισμού η μειοδότρια εταιρεία θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού αντίστοιχου με το 10% του κόστους του διαγωνισμού που έχει προϋπολογισθεί από το ΤΥΠΕΤ.

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΛΟΥΤΣΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

×
GR | EN | FR

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών.

active_page: menu_3PID: 1786267 readPage -> done PID: 1786242 addPage -> ok (readPageData: 1) https://www.typet.gr/page-briefing-view.php?id=666 START NOW