logo TYPET
GR | EN | FR

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια μηχανογραφικού υλικού & αναλωσίμων εκτυπώσεων  για το Υγειονομικό Συγκρότημα Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Θεσσαλονίκης (Υ.Σ.Θ.), Ερμού 28, Θεσσαλονίκη.

  • Τα επιθυμητά είδη και οι ποσότητες περιγράφονται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα, ο οποίος συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο.
  • Οι τιμές (χωρίς ΦΠΑ) συμπληρώνονται βάσει μονάδας. Αν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση, αυτή συμπληρώνεται στη στήλη «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ».
  • Οι προσφερόμενες τιμές είναι ισχύος ενός (1) τουλάχιστον έτους από την ημερομηνία ανάθεσης της προμήθειας στον/στους ανάδοχο/αναδόχους.
  • Οι επιθυμητές ποσότητες είναι ενδεικτικές και σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύουν το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. στην προμήθεια των αναγραφόμενων ποσοτήτων.
  • Η παράδοση των ειδών (συνολικά ή τμηματικά) στους χώρους του Υγειονομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης γίνονται υποχρεωτικά με μεταφορικά μέσα του προμηθευτή, εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας.
  • Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. διατηρεί το δικαίωμα να κρίνει τις τιμές και την ποιότητα των προσφερομένων ειδών, και σε περίπτωση που δεν είναι ικανοποιητικές ή συμφέρουσες, να τα εξαιρέσει από το πακέτο και να τα αναθέσει χωριστά σε άλλους προμηθευτές.
  • Εάν απαιτηθεί η προμήθεια ειδών που δεν περιγράφονται στη συνημμένη  κατάσταση, η τιμή αυτών θα καθοριστεί μετά από συνεννόηση με το μειοδότη προμηθευτή.

Επιπλέον πληροφορίες δίνονται από τους κ. Παναγιώτη ΜΑΚΑΡΟΝΑ, τ: 2310 2678382310 281936 & Δημήτριο ΜΑΡΔΑ, τ: 2310 281952.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τα δείγματα και τις προσφορές τους σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με σφραγίδα της επιχείρησής τους και με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.», το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015 και έως τις 14:00, στο Υγειονομικό Συγκρότημα Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Θεσσαλονίκης: ΕΡΜΟΥ 28, 546 24 Θεσσαλονίκη.

Μετά την παραπάνω ημερομηνία οι προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

Εντός της προσφοράς θα εσωκλείεται, σε ΧΩΡΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ, πρωτότυπη πρόσφατη Ασφαλιστική & Φορολογική Ενημερότητα, βάσει της οποίας κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία θα δύναται να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό. Απαραίτητη είναι επίσης η προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ποσού €320,00 (τριακοσίων είκοσι ευρώ). Με το πέρας του διαγωνισμού πρέπει να προσκομισθεί από την/τις μειοδότρια/ες εταιρεία/ες Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης έργου ίση με το 10% του προϋπολογισθέντος τζίρου των ειδών στα οποία θα μειοδοτήσει/σουν.

×
GR | EN | FR

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών.

active_page: menu_3PID: 1786267 readPage -> done PID: 1786242 addPage -> ok (readPageData: 1) https://www.typet.gr/page-briefing-view.php?id=467 START NOW