logo TYPET
GR | EN | FR

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), Ν.Π.Ι.Δ., ενδιαφέρεται για την προμήθεια μηχανογραφικού υλικού και υλικού πολλαπλών εκτυπώσεων για τις ανάγκες του Υγειονομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.

Τα επιθυμητά είδη και οι ποσότητες περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο τεύχος τριών (3) σελίδων, το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί από τους ενδιαφερόμενους.

Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι χωρίς Φ.Π.Α. και να συμπληρωθούν βάσει μονάδας. Αν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση, αυτή θα συμπληρωθεί στη στήλη «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ».
• Οι προσφερόμενες τιμές θα ισχύσουν για ένα (1) τουλάχιστον έτος από την ημερομηνία ανάθεσης της προμήθειας στον/στους ανάδοχο/αναδόχους, με δικαίωμα των δύο συμβαλλόμενων μερών για τη συνέχιση ισχύος αυτών έως και τις 31.12.2018, μετά από κοινή συμφωνία.
• Οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύουν το Ταμείο Υγείας.
• Η παράδοση των ειδών τμηματικά ή συνολικά θα γίνεται υποχρεωτικά στους χώρους που θα υποδείξει το Τ.Υ.Π.Ε.Τ., με μεταφορικά μέσα του/των αναδόχου/αναδόχων και χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας.
• Στην περίπτωση που το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. κρίνει ότι η ποιότητα και οι τιμές ορισμένων προσφερόμενων ειδών δεν είναι ικανοποιητικές ή συμφέρουσες, έχει το δικαίωμα να εξαιρέσει αυτά από το πακέτο και να τα αναθέσει ξεχωριστά σε άλλους προμηθευτές.
• Εάν απαιτηθεί η προμήθεια ειδών τα οποία δεν περιγράφονται στο συνημμένο τεύχος, η τιμή αυτών θα καθοριστεί μετά από συνεννόηση με τον μειοδότη στα λοιπά είδη προμηθευτή.
• Η αναγραφή επί του τεύχους του όρου «ΣΥΜΒΑΤΟ ΕΙΔΟΣ» αφορά σε καινούργιο και όχι σε ανακατασκευασμένο (refurbished) toner.
• Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον/τους ανάδοχο/αναδόχους την προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου, ποσού ίσου με το 10% του προϋπολογισθέντος για τον ανάδοχο τζίρου των ειδών στα οποία αναδείχθηκε μειοδότης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο με σφραγίδα της επιχείρησης, με την ένδειξη «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ/ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.», το αργότερο έως την Παρασκευή 21 Απριλίου 2017 & ώρα 14:00, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Υγειονομικό Συγκρότημα Τ.Υ.Π.Ε.Τ., Ερμού 28, 3ος όροφος, 546 24 Θεσσαλονίκη, Γραφείο Λογιστηρίου & Προμηθειών.

Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα: 2310 267838 & 6977 888242, κ. Παν. Μακαρονάς, & 2310 281952, κ. Δημήτριος Μάρδας.

Το συνημμένο τεύχος διατίθεται και από το Γραφείο Λογιστηρίου & Προμηθειών.

×
GR | EN | FR

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών.

active_page: menu_3PID: 1786242 readPage -> done PID: 1786253 addPage -> ok (readPageData: 1) https://www.typet.gr/page-briefing-view.php?id=432 START NOW