logo TYPET
GR | EN | FR

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την προμήθεια χρωμάτων

To Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), Ν.Π.Ι.Δ., κατά την προετοιμασία των παιδικών κατασκηνώσεών του στον Διόνυσο Αττικής, στη Κασσάνδρα Χαλκιδικής και στη Λούτσα Πρέβεζας, ενδιαφέρεται για την προμήθεια και την επί τόπου παράδοση πλαστικών, ακρυλικών και εποξειδικών χρωμάτων για την βαφή οικίσκων, κολυμβητικών δεξαμενών και κοινόχρηστων χώρων.

Οι ενδιαφερόμενοι, αφού ενημερωθούν για τις ποσότητες και τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες επισυνάπτονται, μπορούν να αποστείλουν προσφορά σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» στον οποίο θα περιέχεται:

α) φάκελος σφραγισμένος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» εντός του οποίου τοποθετείται έγκυρη Ασφαλιστική ενημερότητα - Φορολογική ενημερότητα - Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, και Υπευθ. Δήλωση Ν 1599 στην οποία θα αποδέχεται η αντίστοιχη Εταιρεία τους όρους συμμετοχής.

β) φάκελος σφραγισμένος με την ένδειξη «Τεχνικές Προδιαγραφές» εντός του οποίου τοποθετείται η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά της προκήρυξης

γ) φάκελος σφραγισμένος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» εντός του οποίου τοποθετείται η ενυπόγραφη προσφορά (πρωτότυπη).

Αρμόδια για διευκρινιστικές πληροφορίες η κ. Σοφία Καφούρη, Υπ/ντρια Τεχνικής Υποστήριξης Τ.Υ.Π.Ε.Τ., τ: 210 3349221.

Οι φάκελοι κατατίθενται το αργότερο έως την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018 και ώρα 14:30, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., Σοφοκλέους 15, 1ος όροφος, Αθήνα.

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Με το πέρας του διαγωνισμού η μειοδότρια εταιρεία θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού αντίστοιχου με το 10% του κόστους του διαγωνισμού που έχει προϋπολογισθεί από το Ταμείο Υγείας.

×
GR | EN | FR

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών.

active_page: menu_3PID: 1786267 readPage -> done PID: 1786251 addPage -> ok (readPageData: 1) https://www.typet.gr/page-briefing-view.php?id=420 START NOW