logo TYPET
GR | EN | FR

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την προμήθεια αρτοσκευασμάτων

Το ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), ΝΠΙΔ, ενδιαφέρεται για την προμήθεια αρτοσκευασμάτων για τις κατασκηνώσεις του:
1. στον ΔΙΟΝΥΣΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, για το χρονικό διάστημα από 19.06.2018 έως & 29.08.2018,
2. στη ΣΑΝΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ και τη ΛΟΥΤΣΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ για το χρονικό διάστημα από 19.06.2018 έως & 22.09.2018.

Τα επιθυμητά είδη περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο έντυπο τo οποίo πρέπει να συμπληρωθεί και να σφραγισθεί με τη σφραγίδα της επιχείρησης. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να τηρούν τις ζητούμενες προδιαγραφές και τη συσκευασία (όπου η συσκευασία είναι υποχρεωτική δηλώνεται με αστερίσκο).

Η παράδοση των ποσοτήτωνθα γίνεται καθημερινά στις κατασκηνώσεις κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

• Οι τιμές πρέπει να δοθούν βάσει της μονάδας μέτρησης.
• Ο μειοδότης δύναται να αναλάβει την προμήθεια του συνόλου των ειδών που περιγράφονται και για τις τρεις (3) κατασκηνώσεις ή για κάθε μία χωριστά.
• Το ΤΥΠΕΤ έχει το δικαίωμα να κρίνει τις τιμές και την ποιότητα των προσφερόμενων ειδών και σε περίπτωση που δεν είναι ικανοποιητικές, να τα εξαιρέσει από το πακέτο και να τα αναθέσει χωριστά σε άλλους προμηθευτές.
• Η παράδοση του συνόλου των ειδών στις κατασκηνώσεις είναι υποχρεωτική.
• Οι αναφερόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύουν το Ταμείο Υγείας.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ Τ.Υ.Π.Ε.Τ., ο οποίος πρέπει να περιέχει:
1. φάκελο σφραγισμένο με την ένδειξη "Δικαιολογητικά Συμμετοχής", εντός του οποίου τοποθετείται έγκυρη Ασφαλιστική & Φορολογική ενημερότητα,
2. φάκελο σφραγισμένο με την ένδειξη "Οικονομική Προσφορά", εντός του οποίου τοποθετείται η ενυπόγραφη προσφορά (πρωτότυπη).
Και οι δύο φάκελοι πρέπει να φέρουν την ένδειξη του κυρίως φακέλου.

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Αρμόδιοι για διευκρινιστικές πληροφορίες: Υποδ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας, Γραφείο Κατασκηνώσεων, τ: 210 3349312 & 2103349558.

Οι προσφορές κατατίθενται έως και την Παρασκευή 11 Μαΐου 2018 & ώρα 14:30, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., Σοφοκλέους 15, 1ος όροφος, 10552 Αθήνα.

Με το πέρας του διαγωνισμού η μειοδότρια/ες εταιρεία/ες πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ίση με το 10% του προϋπολογισθέντος τζίρου των ειδών στα οποία θα μειοδοτήσει.

×
GR | EN | FR

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών.

active_page: menu_3PID: 1786251 readPage -> done PID: 1786253 addPage -> ok (readPageData: 1) https://www.typet.gr/page-briefing-view.php?id=417 START NOW