logo TYPET
GR | EN | FR

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Συστήματος Υπερηχοκαρδιοτομογραφίας Υψηλής Ανάλυσης & Απεικόνισης

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), Ν.Π.Ι.Δ. ενδιαφέρεται για την προμήθεια ενός (1) Συστήματος Υπερηχοκαρδιοτομογραφίας Υψηλής Ανάλυσης & Απεικόνισης για τις ανάγκες της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν κλειστές τεχνικοοικονομικές προσφορές, οι οποίες πρέπει να ικανοποιούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις που καταγράφονται στην παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Αντικείμενο Διαγωνισμού – Στόχος
Σκοπός του έργου είναι η προμήθεια «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ».

Προθεσμία Υποβολής Προσφορών
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 05 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14:00.

Τρόπος Παράδοσης Προσφορών
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στη διεύθυνση: ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), Σοφοκλέους 15 (1ος όροφος) Γραφείο Πρωτοκόλλου, 105 52 Αθήνα, με τους εξής τρόπους:

1. Με απευθείας κατάθεση στον τόπο παράδοσης, όπως ορίζεται πιο πάνω.
2. Μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή.
3. Μέσω COURIER.
Στις περιπτώσεις (2) και (3) το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισμού.

Οδηγίες
Στον φάκελο πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η φράση: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προμήθεια «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ».

1. Οι προσφορές θα γίνουν με βάση τις προδιαγραφές που περιγράφονται στον συνημμένο «Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών».
2. Οι προσφορές πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες και να αναφέρουν χρόνο παράδοσης και διάρκεια εγγύησης.
3. Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού.
4. Επιθυμητό είναι ο χρόνος παράδοσης των ειδών να είναι μικρότερος των δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
5. Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν προσφορά σε ΕΥΡΩ (€) για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών και δεν μπορούν να υποβάλουν προσφορές για μέρος αυτών.
6. Κάθε τεχνική-οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο και Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς. Στην τελική τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και οι δαπάνες αποστολής, διαχείρισης, αντικατάστασης που θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία δεν αναφέρεται κόστος, θεωρείται ότι παρέχονται χωρίς χρέωση. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει η προσφορά να περιλαμβάνει ασάφειες ως προς το κόστος, κρυφά κόστη κλπ. Ο πίνακας οικονομικής προσφοράς θα εμφανίζει την τελική τιμή του προσφερόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας μετά από πιθανές εκπτώσεις ή προσαυξήσεις.
7. Οι συμμετέχοντες υποψήφιοι υποχρεούνται να παραδώσουν τον συμπληρωμένο πίνακα της οικονομικής προσφοράς καθώς και το πίνακα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές οι οποίοι θα εμπεριέχονται μέσα στο σφραγισμένο φάκελο της τεχνικής-οικονομικής προσφοράς.

Αρμόδιος για πληροφορίες ή διευκρινίσεις ο κ. Ηρακλής Λύγας, Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Υ.Π.Ε.Τ., τ: 210 3349458.

×
GR | EN | FR

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών.

active_page: menu_3PID: 1786249 readPage -> done PID: 1786251 addPage -> ok (readPageData: 1) https://www.typet.gr/page-briefing-view.php?id=415 START NOW