logo TYPET
GR | EN | FR

ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

Τα πεπραγμένα της Διοίκησης και τα οικονομικά αποτελέσματα του ΤΥΠΕΤ για το έτος 2022 παρουσιάστηκαν στην ετήσια Τακτική Γενική του Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2023 στην ιστορική κεντρική σάλα του Κεντρικού Καταστήματος της Εθνικής Τράπεζας (040).

Σε μια εξόχως δημοκρατική διαδικασία που κατά γενική ομολογία διακρίθηκε για το υψηλό επίπεδο των τοποθετήσεων, παρεμβάσεων, παρουσιάσεων και αναλύσεων σχετικά με τις δράσεις, τις προκλήσεις και τις προοπτικές του Ταμείου Υγείας μας, οι συνάδελφοι έδωσαν με συντριπτική πλειοψηφία θετική ψήφο στον Διοικητικό και τον Οικονομικό Απολογισμό του ΤΥΠΕΤ, εγκρίνοντας τα Πεπραγμένα και τον Ισολογισμό για το έτος 2022 καθώς και τον Προϋπολογισμό για το έτος 2023.

Το ΤΥΠΕΤ βάζει υψηλούς στόχους και μέσα από μια πολύ δημιουργική πορεία καταφέρνει τα τελευταία έτη να τους πετυχαίνει, με αδιάλλακτη επιμονή στο αποτέλεσμα:

-Για τη βέλτιστη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας υγείας στα ασφαλισμένα μέλη μας, αλλά και

-Για ένα Ταμείο Υγείας βιώσιμο, που αναπτύσσεται και εκσυγχρονίζεται διαρκώς, ανταποκρινόμενο στις προκλήσεις και τις απαιτήσεις της εποχής.

Προχωράμε με το δικό μας Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης, το οποίο αποφασίζει το Διοικητικό μας Συμβούλιο και υλοποιεί η Διοίκηση του ΤΥΠΕΤ με σχετικές επιμέρους δράσεις.

Ειδικά για το 2022, η υλοποίηση αυτών των αποφάσεων, πολιτικών και ενεργειών βελτίωσαν σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα και την εικόνα του Οργανισμού μας, με δύο στοιχεία που αξίζει να αναφερθούν:

1) Το ΤΥΠΕΤ κατάφερε, χωρίς να μειώσει καθόλου τις παροχές προς τους ασφαλισμένους του και χωρίς να αυξήσει τις εισφορές από τα μέλη του, παρά μόνο μέσα από το σχέδιο που εφαρμόζει μεθοδικά τα τελευταία έτη να προσαρμόσει τη λειτουργία του στη δυσμενή πραγματικότητα που έφεραν για τα έσοδά του -με βίαιο τρόπο- η μείωση προσωπικού στην ΕΤΕ και οι μειώσεις στις συντάξεις.

Έτσι, για το έτος 2022 καταγράφηκε σημαντική βελτίωση στα Αποτελέσματα Χρήσης (εμφανίζονται βελτιωμένα κατά 50% σε σύγκριση με το 2021 και προσεγγίζουν τον στόχο της λειτουργίας του Οργανισμού με ισοσκελισμένα έσοδα και έξοδα).

Τα αποτελέσματα αυτά επιτεύχθηκαν, παρά το περιβάλλον των έντονων πληθωριστικών πιέσεων, μέσα από μια σειρά κομβικών δράσεων που παρουσιάστηκαν διεξοδικά στη Γενική Συνέλευση και αφορούν σε:

  • Φαρμακευτική πολιτική,
  • Μείωση λειτουργικού κόστους,
  • Ψηφιακή μεταρρύθμιση,
  • Εκσυγχρονισμό ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού,
  • Οικονομική στήριξη από την Εθνική Τράπεζα.

2) Το ΤΥΠΕΤ ενίσχυσε σημαντικά την Καθαρή του Θέση, αυξάνοντας το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του από 10,7 εκατ. ευρώ το 2021 σε 53,8 εκατ. ευρώ το 2022.

Έτσι, ο σχετικός δείκτης βιωσιμότητας Ίδια προς Ξένα Κεφάλαια ανήλθε στο 105% έναντι 23% το 2021.

Η εξέλιξη αυτή, που υπήρξε προϊόν σχεδιασμένης και συντονισμένης δράσης, σε συνδυασμό με την προαναφερθείσα εξάλειψη του ελλείμματος χρήσης, δίνει στο Ταμείο Υγείας μας μια σπουδαία ανάσα βιωσιμότητας για πολλά προσεχή έτη.

 

Περιβαλλόμενο από τη διαρκή στήριξη, αγάπη και εμπιστοσύνη των μελών της οικογένειας της Εθνικής Τράπεζας, με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα, το ΤΥΠΕΤ βαδίζει πια -πατώντας γερά στα πόδια του- στον δρόμο της σταθερότητας, της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού.

Για να αποτελεί Σταθερή Επιλογή για την Υγεία όλων μας!


* Αναλυτικά, μπορείτε να διαβάσετε όλα τα στοιχεία που αφορούν στο ΤΥΠΕΤ για το έτος 2022 (Διοικητικός Απολογισμός, Στατιστικά Στοιχεία Χρήσης από ασφαλισμένους, Οικονομικοί Πίνακες, Λογαριασμοί Γενικής Εκμετάλλευσης, Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης και Προϋπολογισμός επόμενου έτους) στην 56σέλιδη έντυπη έκδοση Απολογισμού του ΤΥΠΕΤ που βρίσκεται αναρτημένη στο
site μας: ./uploads/files/f2_APOLOGISMOS_2022.pdf.

** Επιπλέον, μπορείτε να δείτε σε video ολόκληρη τη Γενική Συνέλευση του ΤΥΠΕΤ της 19/7/2023 πατώντας στο link: https://youtu.be/C-lvwQEgKGk.

*** Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.typet.gr στην Ενότητα Γενικές Συνελεύσεις (./page-briefing.php?id=55) μπορείτε να βρείτε το αρχείο των σχετικών δημοσιεύσεων όλων των τελευταίων ετών.

 
ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

 

      Ο Πρόεδρος          Ο Γενικός Γραμματέας

Λουκάς Τσάκλας         Χρήστος Ασπιώτης

×
GR | EN | FR

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών.

active_page: menu_3PID: 4157112 addPage -> ok (readPageData: 0) https://www.typet.gr/page-briefing-view.php?id=1108