logo TYPET
GR | EN | FR

Επίδομα Βρεφονηπιακού Σταθμού & Οικιακής Βοηθού - Σχολική περίοδος 2022 - 2023

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Για το διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου 2022 έως και την 31η Αυγούστου 2023 καταβάλλεται στους δικαιούχους ποσό € 250/μήνα, βάσει της ΣΣΕ μεταξύ ΣΥΕΤΕ και ΕΤΕ 2022-2024.

Δικαιούχοι του επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού είναι γυναίκες & άνδρες, τακτικά μέλη του ΤΥΠΕΤ, με παιδιά προσχολικής ηλικίας ασφαλισμένα στο ΤΥΠΕΤ. Όσον αφορά σε παιδιά εργαζομένων της ΕΤΕ, τα οποία δεν είναι ασφαλισμένα στο ΤΥΠΕΤ, το αντίστοιχο επίδομα αποδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία της Τράπεζας.

Για την καταβολή του επιδόματος είναι απαραίτητη:

α) η προσκόμιση βεβαίωσης από την εργασία (ή αντίγραφο της έναρξης επιτηδεύματος σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία) του γονέα που δεν απασχολείται στην ΕΤΕ, όπου θα αναφέρεται ότι δεν του χορηγείται επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού.

β) η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 η οποία συμπληρώνεται από το άμεσο μέλος και αναφέρει ότι ο/η σύζυγος δεν εισπράττει το ανάλογο επίδομα από εργοδότη, ασφαλιστικό φορέα ή οποιονδήποτε άλλο φορέα, 

γ) στην περίπτωση που ο/η σύζυγος δεν εργάζεται, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης ανεργίας ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού που να βεβαιώνει το καθεστώς ανεργίας.

Επισημαίνεται ότι το τακτικό μέλος που ασφαλίζει το παιδί δεν πρέπει να διανύει γονική άδεια ή να είναι σε άδεια άνευ αποδοχών. 

Σε περίπτωση συνταξιοδότησης κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου, πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η αρμόδια υπηρεσία του ΤΥΠΕΤ (Γραφείο Βρεφονηπιακών).

Εργαζόμενοι οι οποίοι συμμετέχουν σε προγράμματα εθελούσιας εξόδου της Τράπεζας, δικαιούνται το εν λόγω επίδομα εφόσον επιλέξουν ασφάλιση ΤΥΠΕΤ.

Η αίτηση για τη χορήγηση Επιδόματος Βρεφονηπιακού Σταθμού, αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί από τον γονέα που ασφαλίζει το παιδί, με συνημμένα όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλεται ή αποστέλλεται ηλεκτρονικά:

Για συμβεβλημένους σταθμούς, στον σταθμό με την εγγραφή του παιδιού.

Για μη συμβεβλημένους σταθμούς, στο ΤΥΠΕΤ με την πρώτη απόδειξη πληρωμής.

Οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών πρέπει να εκδίδονται στο όνομα του γονέα που εργάζεται στην ΕΤΕ, να αναφέρουν το όνομα του παιδιού, τον μήνα ή το χρονικό διάστημα στο οποίο αφορούν και να προσκομίζονται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα. Για την αποζημίωση των αποδείξεων, απαραίτητη είναι η αναγραφή του ΑΜ ΤΥΠΕΤ του άμεσου μέλους.

Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί απόδειξη η οποία αφορά περισσότερους του ενός μήνες, η καταβολή των ποσών γίνεται μετά το πέρας και του τελευταίου μήνα που  αναφέρεται στην απόδειξη.

Οι επί πιστώσει αποδείξεις πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από απόδειξη είσπραξης προκειμένου να αποζημιωθούν.

Παραστατικά τα οποία αποστέλλονται μέσω της εφαρμογής CRM, πρέπει να συνοδεύονται από το ειδικό έντυπο ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΥΠΕΤ και στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ πρέπει να αναγράφεται ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ.

Η φοίτηση καλύπτεται από το ΤΥΠΕΤ μόνο όταν διατίθεται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας βρεφονηπιακού σταθμού, εγκεκριμένη από το αρμόδιο όργανο.

Επισημαίνεται ότι η λίστα συμβεβλημένων βρεφονηπιακών σταθμών αφορά μόνο σε οικονομική συμφωνία μεταξύ του Ταμείου Υγείας και της επιχείρησης.

Το κόστος εγγραφής βρεφών έως δυόμιση ετών, το οποίο βαρύνει τον γονέα, έχει συμφωνηθεί στα 140€ και καταβάλλεται απευθείας στον σταθμό, ενώ για παιδιά άνω των δυόμιση ετών, μαζί με το απαιτούμενο υλικό, έχει συμφωνηθεί στα 200€.


ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ

Καταβάλλεται το ποσό των 250€/μήνα για τη σχολική περίοδο 2022 - 2023, για παιδιά ηλικίας έως 2,5 ετών και μόνο για περιοχές στις οποίες δεν λειτουργεί δημόσιος, δημοτικός ή ιδιωτικός σταθμός ο οποίος να εξυπηρετεί την ηλικία του παιδιού (απαραίτητη η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από αρμόδια αρχή).

Απαραίτητη επίσης είναι η προσκόμιση βεβαίωσης από το Κατάστημα που εργάζεται το άμεσο μέλος, όπου φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας που έχει δηλώσει στην Τράπεζα.

Επισημαίνεται ότι εφόσον λειτουργεί δημόσιος, δημοτικός ή ιδιωτικός σταθμός ο οποίος αδυνατεί να δεχθεί το παιδί, απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης στην οποία θα αναφέρεται η έγκαιρη  ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής του παιδιού, όπως επίσης και ο λόγος απόρριψής της.

Το επίδομα Οικιακής Βοηθού δεν χορηγείται όταν:

1. Το τακτικό μέλος που ασφαλίζει παιδί βρίσκεται σε γονική άδεια ανατροφής τέκνου ή άδεια άνευ αποδοχών.
2. Η μητέρα δεν εργάζεται.

Σε περίπτωση συνταξιοδότησης του τακτικού μέλους κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου, πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η αρμόδια υπηρεσία (Γραφείο Βρεφονηπιακών). Εργαζόμενοι οι οποίοι συμμετέχουν σε προγράμματα εθελούσιας εξόδου της Τράπεζας, δικαιούνται το εν λόγω επίδομα εφόσον επιλέξουν ασφάλιση ΤΥΠΕΤ.
Δικαιούχοι του επιδόματος Οικιακής Βοηθού είναι γυναίκες & άνδρες, τακτικά μέλη του ΤΥΠΕΤ, με παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Για την καταβολή του επιδόματος είναι απαραίτητη: 
α) η προσκόμιση βεβαίωσης από την εργασία(ή αντίγραφο της έναρξης επιτηδεύματος σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία) του γονέα που δεν απασχολείται στην ΕΤΕ, όπου θα αναφέρεται ότι δεν του χορηγείται επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού.

β) η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986, η οποία συμπληρώνεται από το άμεσο μέλος και αναφέρει ότι ο/η σύζυγος δεν εισπράττει το ανάλογο επίδομα από εργοδότη, ασφαλιστικό φορέα ή οποιονδήποτε άλλο φορέα.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του άμεσου μέλους ότι δεν τον συνδέει πρώτου βαθμού συγγένεια με την εργαζόμενη.

Η αίτηση συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον γονέα που ασφαλίζει το παιδί.

Η πληρωμή του επιδόματος Οικιακής Βοηθού γίνεται μόνο με την προσκόμιση στο Γραφείο Βρεφονηπιακών του ΤΥΠΕΤ, του αντίστοιχου εργόσημου ή του παραστατικού πληρωμής μέσω web banking, επί του οποίου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο της οικιακής βοηθού και ως αιτιολογία η ένδειξη «Φύλαξη βρεφών».

Για την καταβολή του μηνιαίου επιδόματος των 250€ η ονομαστική αξία του εργοσήμου πρέπει να είναι 333,33€ (περιλαμβάνεται και το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών 25%). Σε περίπτωση κατά την οποία η ονομαστική αξία του εργοσήμου είναι μικρότερη, αποδίδεται το ποσό που αναλογεί μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών (25%).

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρέχονται:
Για περιοχές που εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες της Αθήνας, 210 3349359 / δ:19359.
Για τις περιοχές που εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης, τ: 2310 227991 & 2310 281936.

×
GR | EN | FR

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών.

active_page: menu_3PID: 1664276 addPage -> ok (readPageData: 0) https://www.typet.gr/page-briefing-view.php?id=1037