logo TYPET
GR | EN | FR

Επίδομα Νηπιαγωγείου - Σχολική περίοδος 2022 - 2023

Για το διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου 2022 έως και την 31η Αυγούστου 2023 καταβάλλεται στους δικαιούχους το ποσό των €250/μήνα, βάσει της ΕΣΣΕ μεταξύ ΣΥΕΤΕ και ΕΤΕ 2022-2024.

Δικαιούχοι του επιδόματος νηπιαγωγείου είναι γυναίκες & άνδρες, τακτικά μέλη του ΤΥΠΕΤ, με παιδιά γεννηθέντα τα έτη 2017-2018. Όσον αφορά σε παιδιά εργαζομένων ΕΤΕ, τα οποία δεν είναι ασφαλισμένα στο ΤΥΠΕΤ, το αντίστοιχο επίδομα αποδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία της Τράπεζας.

Για την καταβολή του επιδόματος είναι απαραίτητη:

α) η προσκόμιση βεβαίωσης από την εργασία (ή αντίγραφο της έναρξης επιτηδεύματος σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία)του γονέα που δεν απασχολείται στην ΕΤΕ, όπου θα αναφέρεται ότι δεν του χορηγείται επίδομα νηπιαγωγείου,

β) η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/86, η οποία συμπληρώνεται από το μέλος και αναφέρει ότι ο/η σύζυγος δεν εισπράττει το ανάλογο επίδομα από εργοδότη, ασφαλιστικό φορέα ή οποιονδήποτε άλλο φορέα,

γ) στην περίπτωση που ο/η σύζυγος δεν εργάζεται απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης ανεργίας ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού που να βεβαιώνει το καθεστώς ανεργίας.

Επισημαίνεται ότι το τακτικό μέλος που ασφαλίζει το παιδί δεν πρέπει να διανύει γονική άδεια  ή να βρίσκεται σε άδεια άνευ αποδοχών.

Σε περίπτωση συνταξιοδότησης κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου, πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η αρμόδια υπηρεσία του ΤΥΠΕΤ (Γραφείο Βρεφονηπιακών).

Εργαζόμενοι οι οποίοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου της Τράπεζας, δικαιούνται το εν λόγω επίδομα εφόσον επιλέξουν ασφάλιση ΤΥΠΕΤ.

Η αίτηση για τη χορήγηση του Επιδόματος Νηπιαγωγείου, αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί από τον γονέα που ασφαλίζει το παιδί, με συνημμένα όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλεται ή αποστέλλεται ηλεκτρονικά:

  • Για συμβεβλημένα νηπιαγωγεία: στο νηπιαγωγείο με την εγγραφή του παιδιού.
  • Για μη συμβεβλημένα νηπιαγωγεία: στο ΤΥΠΕΤ με την πρώτη απόδειξη πληρωμής.

Οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών πρέπει να εκδίδονται στο όνομα του γονέα που εργάζεται στην ΕΤΕ, να αναφέρουν το όνομα του παιδιού, τον μήνα ή το χρονικό διάστημα στο οποίο αφορούν και να προσκομίζονται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα. Για την αποζημίωση των αποδείξεων, απαραίτητη είναι η αναγραφή του ΑΜ ΤΥΠΕΤ του άμεσου μέλους.

Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί απόδειξη η οποία αφορά περισσότερους του ενός μήνες, η καταβολή των ποσών γίνεται μετά το πέρας και του τελευταίου μήνα που  αναφέρεται στην απόδειξη.

Οι επί πιστώσει αποδείξεις πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από απόδειξη είσπραξης προκειμένου να αποζημιωθούν.
Παραστατικά τα οποία αποστέλλονται μέσω της εφαρμογής CRM, πρέπει να συνοδεύονται από το ειδικό έντυπο ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΥΠΕΤ και στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ πρέπει να αναγράφεται ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ.

Η φοίτηση καλύπτεται από το ΤΥΠΕΤ μόνο όταν διατίθεται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας νηπιαγωγείου, εγκεκριμένη από το αρμόδιο όργανο.

Επισημαίνεται ότι η λίστα συμβεβλημένων νηπιαγωγείων αφορά μόνο σε οικονομική συμφωνία μεταξύ του Ταμείου Υγείας και της επιχείρησης.

Το κόστος εγγραφής νηπίων σε συμβεβλημένο νηπιαγωγείο, μαζί με το απαιτούμενο υλικό, το οποίο βαρύνει τον γονέα, έχει συμφωνηθεί στα 200€ και καταβάλλεται απευθείας στο νηπιαγωγείο.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρέχονται:
Για τις περιοχές που εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες της Αθήνας, τ: 210 3349359 / δ:19359.
Για τις περιοχές που εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης, τ: 2310 227991 & 2310 281936.

×
GR | EN | FR

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών.

active_page: menu_3PID: 211667 addPage -> ok (readPageData: 0) https://www.typet.gr/page-briefing-view.php?id=1036