Συμβεβλημένα Κέντρα & Κλινικές

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ "ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ"Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με την "ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ ΔΑΦΝΗΣ", η οποία αφορά σε παιδιά ηλικίας ενός…
Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ανανέωσε τη σύμβαση συνεργασίας του με το "ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ", η οποία αφορά στην παροχή υπηρεσιών για ιατρικές…
Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. υπέγραψε συμβάσεις με διαγνωστικά κέντρα του Νομού Αττικής για τη διενέργεια: μαγνητικών τομογραφιών MRI (χωρίς ή με ελάχιστη…
      Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με το "ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ" Hospital Center, η οποία αφορά στη διενέργεια ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ, σε…
Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Ι.Ι.Β.Ε.Α.Α.), βάσει της οποίας τα ασφαλισμένα μέλη…
Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με την κλινική “MEDITERRANEO HOSPITAL”, η οποία αφορά στην παροχή υπηρεσιών για ιατρικές πράξεις και…
Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με την ιδιωτική κλινική “ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.”, η οποία αφορά στην παροχή υπηρεσιών για ιατρικές…
Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με το οφθαλμολογικό ινστιτούτο «LASERLENS”, η οποία αφορά στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών για οφθαλμολογικές πράξεις…
Σελίδα 1 από 2

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2018

Created by Pixelocracy