ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ

Χορηγεί επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού και όπου δεν λειτουργούν δημόσιοι ή ιδιωτικοί σταθμοί χορηγεί το επίδομα της οικιακής βοηθού.

Κάθε χρόνο υπογράφονται συμβάσεις με ιδιωτικούς σταθμούς όπου οι γονείς αναθέτουν την φροντίδα των παιδιών τους κατά τις ώρες της εργασίας τους καταβάλλοντας μόνο το ποσό της εγγραφής και των υλικών καθώς των προαιρετικών δραστηριοτήτων, που πιθανόν να επιλέξουν.

Οι γονείς που δεν κάνουν χρήση των συμβεβλημένων σταθμών μπορούν να εισπράττουν μέρος του ποσού που καταβάλλουν στον σταθμό της επιλογής τους προσκομίζοντας τη σχετική απόδειξη.

Λεπτομέρειες για τους συμβεβλημένους σταθμούς, τα ποσά που δικαιούνται οι γονείς καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση των σχετικών επιδομάτων γνωστοποιούνται με ανακοινώσεις.

Τηλέφωνα Γραφείου Βρεφονηπιακών: 210 334 9372 (δ:19372) & 210 3349359 (δ:19359).

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy