Τα ασφαλισμένα μέλη του Ταμείου Υγείας μπορούν να απευθύνονται στην ΥΠ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ & Ε.Κ.Α.Α. για τις εξής υπηρεσίες:

 • Εγγραφή μελών
 • Διαγραφή μελών
 • Έκδοση βιβλιαρίων υγείας και ατομικών συνταγολογίων
 • Αλλαγή μητρώου εν ενεργεία σε συνταξιούχου
 • Συνέχιση ασφάλισης μελών
 • Συμπληρωματική ασφάλιση
 • Παράταση ασφάλισης μελών ειδικών κατηγοριών
 • Αλλαγή προσωπικών στοιχείων
  (διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα, στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας κ.λ.π.)
 • Μεταβολές οικογενειακής κατάστασης
  (έναρξη ή διακοπή εργασίας συζύγων, τέκνων, διαζύγιο κ.λ.π.)
 • Έκδοση βεβαιώσεων
 • Παρακολούθηση εισφορών
 • Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.)

ΕΝΤΥΠΑ ΥΠ/ΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ & Ε.Κ.Α.Α.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Ε.Κ.Α.Α.)

 Τα ανωτέρω έντυπα, μετά τη συμπλήρωσή τους, αποστέλλονται στην ΥΠ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.:

ΥΠ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ & Ε.Κ.Α.Α

 • Τ: 210 3349522 (δ:19522), 210 3349374 (δ:19374), 210 3349575 (δ:19575) & 210 3349518 (δ:19518)
 • F: 210 3211292

 

 

 

 

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2018

Created by Pixelocracy