Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Φώτιος Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΛΑΣ Δημήτριος
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΣΠΙΩΤΗΣ Χρήστος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΣΑΚΛΑΣ Λουκάς
ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ Σταματία ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΛΟΣ Αλκιβιάδης         "
ΚΩΣΤΑΚΗΣ Στέφανος         "
ΜΙΝΤΖΙΑ Κωνσταντίνα         " 
ΜΠΕΡΔΕΚΑΣ Ανάργυρος         "
ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικίας         "
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης         "    (Εκπρόσωπος Συνταξιούχων)
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ Όλγα         "
ΠΟΠΤΣΗΣ Αναστάσιος         "
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης         "
ΤΣΙΑΚΑΣ Ηλίας         "
ΦΛΩΡΟΣ Σπυρίδων         "
ΦΡΥΓΑΝΑ Σεβαστή         "
       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Ιωάννης ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΑΡΕΛΗΣ Κωνσταντίνος         "
ΓΚΟΝΤΟΝΙΔΗΣ Στέφανος         "
ΔΙΓΚΟΛΗΣ Γεώργιος         "
ΜΠΕΡΤΕΣ Δημήτριος         "
ΤΣΑΤΣΑΣ Ιωάννης         "
ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ Κυριάκος         "

 

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ Δ.Σ.

(απόφαση Ολομέλειας αριθμ. 6/26.9.2017)

1. 

Περιουσίας & Ακινήτων:  ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική

2. 

 Προμηθειών

   

Συντονιστής:

 

   

Μέλη:

Βάρελης Κωνσταντίνος, Γκοντονίδης Στέφανος, Διγκόλης Γεώργιος, Μπερτές Δημήτριος

3. 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

   

Συντονιστής:

 

   

Μέλη:

Γκοντονίδης Στέφανος, Χατζηθεοδώρου Κυριάκος

4. 

Κοινωνικής Πρόνοιας & Μέριμνας

   

Συντονιστής:

 

   

Μέλη:

Αποστολάκης Ιωάννης, Γκοντονίδης Στέφανος, Κωστάκης Στέφανος, Μπερτές Δημήτριος, Παπαδόγιαννης Ιωάννης, Πλιάτσικα Όλγα, Τσατσάς Ιωάννης

5. 

Τεχνικής Υποστήριξης, Διαχείρισης, Συντήρησης & Ανανέωσης Εξοπλισμού

   

Συντονιστής:

 

   

Μέλη:

Κωστάκης Στέφανος

6. 

Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

   

Συντονιστής:

ΠΛΑΣ Δημήτριος

   

Μέλη:

Κάρλος Αλκιβιάδης, Παπαδόγιαννης Ιωάννης, Πλιάτσικα Όλγα, Πόπτσης Αναστάσιος, Τσατσάς Ιωάννης

7. 

Επικοινωνίας

   

Συντονιστής:

ΑΣΠΙΩΤΗΣ Χρήστος

   

Μέλη:

Κωστάκης Στέφανος

8. 

Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

   

Συντονιστής:

ΑΣΠΙΩΤΗΣ Χρήστος

   

Μέλη:

Αποστολάκης Ιωάννης, Κάρλος Αλκιβιάδης, Μπερτές Δημήτριος, Φρυγανά Σεβαστή, Χατζηθεοδώρου Κυριάκος

9. 

Δαπανών, Συναλλαγών & Μητρώου

   

Συντονιστής:

ΑΣΠΙΩΤΗΣ Χρήστος

   

Μέλη:

Βάρελης Κωνσταντίνος, Παπαδόγιαννης Ιωάννης, Πόπτσης Αναστάσιος

10. 

Συμβάσεων

   

Συντονιστής:

ΤΣΑΚΛΑΣ Λουκάς

   

Μέλη:

Αποστολάκης Ιωάννης, Βάρελης Κωνσταντίνος, Κωστάκης Στέφανος, Πλιάτσικα Όλγα, Τσατσάς Ιωάννης

11.

Εσωτερικού Ελέγχου

   

Συντονιστής:

ΤΣΑΚΛΑΣ Λουκάς

   

Μέλη:

Διγκόλης Γεώργιος, Κάρλος Αλκιβιάδης, Κωστάκης Στέφανος, Πόπτσης Αναστάσιος, Φρυγανά Σεβαστή

12. 

Οικονομικών, Χρηματοδότησης & Χαρτοφυλακίου

   

Συντονιστής:

ΤΣΑΚΛΑΣ Λουκάς

   

Μέλη:

Διγκόλης Γεώργιος, Πλιάτσικα Όλγα

13.  Τεχνικών Έργων

   

Συντονιστής:

ΤΣΑΚΛΑΣ Λουκάς

   

Μέλη:

Κωστάκης Στέφανος, Μπερτές Δημήτριος, Χατζηθεοδώρου Κυριάκος

 

 

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2018

Created by Pixelocracy