Εκλογές

Εν όψει της πανελλαδικής ψηφοφορίας της 24ης Μαΐου 2017 για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και την τροποποίηση άρθρων…
Συναδέλφισσες, / -οι, Στις 8.4.2014 και από ώρα 8:30 έως και 17:30, διεξήχθη ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής η ψηφοφορία…
Συναδέλφισσες, / -οι, Στις 8.4.2014 και από ώρα 8:30 έως και 17:30, διεξήχθησαν ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής οι αρχαιρεσίες…

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy