Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού του Ταμείου Υγείας, καλούνται τα τακτικά μέλη σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στην κεντρική σάλα του Κεντρικού Καταστήματος Ε.Τ.Ε. (040), Αιόλου 86, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου

2. Έγκιση Ισολογισμού

3. Έγκριση Προϋπολογισμού επόμενης χρήσης

4. Έγκριση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής

5. Έγκριση Τροποποίησης των Άρθρων του Κανονισμού Ασφάλισης & Παροχών Τ.Υ.Π.Ε.Τ.:
             • Άρθρο 3, Κεφ. Γ, παρ. 2, εδ. γ, δ, ε.
             • Άρθρο 4, Κεφ. ΙΙ, παρ. 1, προσθήκη εδ. γ
                             Κεφ. ΙΙΙ, παρ. 4, 6
             • Άρθρο 6, Κεφ. Ι, παρ. ζ, η, θ, προσθήκη παρ. ι,
                             Κεφ. ΙΙ, παρ. ζ, η, θ, προσθήκη παρ. ι,
                             Κεφ. ΙΙΙ,παρ. ζ, η, θ, προσθήκη παρ. ι
             • Άρθρο 7, παρ. 1, 4
             • Άρθρο 8 Κεφ. 1 παρ. α, β
                             Κεφ. 2 προσθήκη στην παρ. «Φάρμακα υψηλού κόστους»
                             Κεφ. 3 παρ. α
             • Άρθρο 9 παρ. α προσθήκη νέας παραγράφου

6. Καθορισμός ημερομηνίας αρχαιρεσιών, πανελλαδικής ψηφοφορίας και εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 και ώρα 16:00, στην κεντρική σάλα του Κεντρικού Καταστήματος Ε.Τ.Ε. (040), Αιόλου 86, με όσους παρόντες.

Πατήστε εδώ: ΑΡΘΡΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΩΝ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. προς ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy