Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού του Ταμείου Υγείας, καλούνται τα τακτικά μέλη σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 4η Μαρτίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, στην κεντρική σάλα του Κεντρικού Καταστήματος Ε.Τ.Ε. (040), Αιόλου 86,  με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.  Έγκριση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου.

2.  Έγκριση Ισολογισμού.

3.  Έγκριση Προϋπολογισμού επόμενης χρήσης.

4.   Έγκριση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.

5.  Τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού:   8, παρ. 1, 10, παρ. 1, 11, παρ. 4

6.  Καθορισμός ημερομηνίας αρχαιρεσιών, πανελλαδικής ψηφοφορίας και εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy